Notaris Info

Het besparen op notariskosten kan op verschillende manieren worden bereikt. Hier zijn enkele tips om geld te besparen bij het gebruik van de diensten van een notaris:

 1. Vergelijk tarieven: Informeer bij verschillende notariskantoren naar hun tarieven. Notarissen hanteren doorgaans verschillende prijzen, dus het loont de moeite om offertes op te vragen en deze met elkaar te vergelijken.
 2. Onderhandel over de prijs: In sommige gevallen kunnen notarissen bereid zijn om te onderhandelen over hun tarieven, vooral als het om een eenvoudige zaak gaat. Aarzel niet om te vragen of er ruimte is voor een lagere prijs.
 3. Kies een online notarisservice: Online notarisdiensten kunnen vaak lagere tarieven hanteren dan traditionele notarissen. Deze diensten bieden vaak dezelfde juridische waarde en kunnen handig zijn voor eenvoudige documenten zoals volmachten of huurovereenkomsten.
 4. Beperk het aantal documenten: Sommige notariskosten worden berekend op basis van het aantal documenten dat moet worden opgesteld of bekrachtigd. Als het mogelijk is om het aantal documenten te beperken, kunt u de totale kosten verlagen. Overweeg dus om meerdere zaken te combineren in één document indien mogelijk.
 5. Bereid documenten vooraf voor: Als u bereid bent om wat tijd te investeren, kunt u mogelijk besparen op notariskosten door zelf de benodigde documenten voor te bereiden. U kunt bijvoorbeeld online sjablonen vinden voor veelvoorkomende juridische documenten. Zorg er wel voor dat u de lokale wetgeving begrijpt en, indien nodig, vraag om juridisch advies.
 6. Werk efficiënt samen: Wanneer u met een notaris werkt, kunt u de kosten beperken door efficiënt samen te werken. Zorg ervoor dat u alle benodigde informatie en documenten bij de hand heeft, stel duidelijke vragen en volg de instructies van de notaris nauwkeurig op. Op die manier kunt u onnodige vertragingen voorkomen en de factureerbare tijd minimaliseren.

Het is belangrijk op te merken dat notariskosten essentieel zijn voor het waarborgen van juridische zekerheid en het naleven van de wet. Hoewel het besparen van geld belangrijk is, is het ook belangrijk om ervoor te zorgen dat u de nodige juridische stappen onderneemt om uw belangen te beschermen.

 1. Vraag om een gespecificeerde kostenraming: Vraag de notaris om een gedetailleerde kostenraming voorafgaand aan het tekenen van een overeenkomst. Dit geeft u een duidelijk beeld van de verwachte kosten en stelt u in staat om onnodige kostenposten te identificeren.
 2. Beperk het aantal notariële aktes: Notariskosten worden vaak per akte berekend. Probeer het aantal notariële aktes te beperken door meerdere zaken in één akte te combineren. Bijvoorbeeld, als u meerdere eigendommen overdraagt, kunt u vragen of dit in één akte kan worden opgenomen in plaats van afzonderlijke aktes per eigendom.
 3. Informeer naar eventuele kortingen: Sommige notarissen bieden kortingen in bepaalde situaties. Bijvoorbeeld, als u een langdurige klant bent of meerdere diensten tegelijk afneemt, kunt u mogelijk in aanmerking komen voor een korting. Het kan geen kwaad om hiernaar te informeren.
 4. Overweeg een samenlevingscontract in plaats van een huwelijkse voorwaarden of testament: Als u ongehuwd samenwoont, kan een samenlevingscontract een goedkoper alternatief zijn voor huwelijkse voorwaarden of testamenten. Een notaris kan u helpen bij het opstellen van een samenlevingscontract tegen een lager tarief.
 5. Maak gebruik van subsidies of regelingen: In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor subsidies of regelingen die de kosten van specifieke notariële diensten verminderen. Informeer bij uw lokale overheid, belastingdienst of andere relevante instanties of er dergelijke mogelijkheden zijn.
 6. Overweeg pro bono of goedkope notarisdiensten: Sommige notarissen bieden pro bono (gratis) of goedkope diensten aan voor mensen met een laag inkomen of voor specifieke categorieën, zoals studenten of senioren. Informeer bij notarissen in uw omgeving of er dergelijke mogelijkheden zijn.
 1. Beperk de aanvullende diensten: Notarissen bieden vaak aanvullende diensten aan, zoals het opvragen van documenten bij instanties of het regelen van legalisaties. Deze extra services brengen vaak extra kosten met zich mee. Overweeg of u deze diensten echt nodig hebt en of u ze zelf kunt uitvoeren om kosten te besparen.
 2. Vermijd last-minute wijzigingen: Last-minute wijzigingen in documenten kunnen extra tijd en inspanning van de notaris vergen, wat kan resulteren in hogere kosten. Zorg ervoor dat u de documenten zorgvuldig controleert voordat u ze ter ondertekening aan de notaris voorlegt om onnodige wijzigingen te voorkomen.
 3. Vraag om een gedeeltelijke offerte: Als uw zaak meerdere stappen of fases omvat, kunt u de notaris vragen om een gedeeltelijke offerte voor elke fase in plaats van een offerte voor het gehele proces. Op die manier kunt u beter inzicht krijgen in de kosten per fase en kunt u beslissen of u met dezelfde notaris wilt doorgaan voor vervolgstappen.
 4. Kies voor een goedkopere notaris in de regio: Notaristarieven kunnen variëren afhankelijk van de locatie. Overweeg om een notaris te kiezen in een gebied met lagere tarieven, zoals een nabijgelegen stad of gemeente, als dit logistiek haalbaar is.
 5. Bundel diensten met anderen: Als u dezelfde notariële diensten nodig heeft als vrienden, familieleden of collega’s, kunt u overwegen om gezamenlijk een afspraak te maken bij de notaris. Dit kan leiden tot groepskortingen of lagere kosten per persoon.
 6. Vraag om een uurtarief in plaats van een vast tarief: In sommige situaties kan het voordeliger zijn om een notaris te vragen op uurbasis te werken in plaats van een vast tarief per dienst. Dit kan met name gunstig zijn als de benodigde tijd voor uw zaak naar verwachting korter is dan het gemiddelde voor die specifieke dienst.
  1. Vraag om een gratis consult: Veel notarissen bieden een gratis consult aan waarin u uw zaak kunt bespreken en vragen kunt stellen. Maak gebruik van deze mogelijkheid om uw situatie uit te leggen en te informeren naar mogelijke opties om de kosten te beperken. Dit stelt u ook in staat om een goed beeld te krijgen van de notaris en zijn/haar werkwijze voordat u een beslissing neemt.
  2. Verzamel alle benodigde documenten en informatie: Zorg ervoor dat u alle benodigde documenten en informatie verzamelt voordat u naar de notaris gaat. Dit voorkomt onnodige vertragingen en extra kosten die kunnen ontstaan als u later ontbrekende informatie moet aanleveren.
  3. Werk samen met andere betrokken partijen: Als er andere partijen betrokken zijn bij uw juridische kwestie, zoals mede-eigenaars of erfgenamen, probeer dan samen te werken en de kosten te delen. Het opstellen van gezamenlijke documenten en het gezamenlijk benaderen van de notaris kan kostenbesparend zijn voor alle betrokken partijen.
  4. Doe uw eigen onderzoek: Als u bereid bent om tijd en moeite te investeren, kunt u mogelijk zelf wat onderzoek doen naar de juridische procedures en vereisten die van toepassing zijn op uw situatie. Dit kan u helpen om beter geïnformeerd te zijn tijdens uw gesprekken met de notaris en kan mogelijk de benodigde tijd en kosten verminderen.
  5. Bespreek alternatieve opties: Vraag de notaris of er alternatieve opties zijn die minder kostbaar zijn, maar nog steeds aan uw behoeften voldoen. Soms kunnen er alternatieve juridische instrumenten of procedures zijn die minder complex zijn en daardoor lagere kosten met zich meebrengen.
  6. Wees duidelijk en beknopt: Tijd is geld, dus wees duidelijk en beknopt bij het communiceren met de notaris. Zorg ervoor dat u uw vragen en instructies duidelijk formuleert, zodat er geen misverstanden ontstaan en er geen onnodige tijd wordt besteed aan herhalingen of verduidelijkingen.